Boekhoudkundige verplichtingen

Alle ondernemingen moeten een boekhouding voeren, er wordt onderscheid gemaakt tussen twee categorieën: dubbele en enkelvoudige boekhouding.

Natuurlijke personen (eenmanszaken) en vennootschappen onder firma (VOF) of een gewone commanditaire vennootschap met een jaaromzet van minder dan 500 000 euro, mogen een enkelvoudige boekhouding voeren.

Alle anderen ( d.w.z. natuurlijke personen, vennootschappen onder firma en gewone commanditaire vennootschappen) met een jaaromzet van meer dan 500 000 euro EN alle andere vennootschappen, ongeacht de grootte van hun omzet (nv, bvba, cvba…), moeten een volledige boekhouding voeren volgens het principe van het dubbel boekhouden.

Hieronder vindt u wat meer informatie terug over wat enkelvoudige en dubbele boekhouding inhoudt.

De boekhoudkundige documenten, en alle stukken aan de hand waarvan het bedrag van de belastbare inkomsten kan vastgesteld worden, moeten bewaard worden gedurende de 7 jaren die volgen op de belastbare periode waarop ze betrekking hebben.’

TOP