Digitale administratie!

Digitaliseer en automatiseer de boekhouding!

Fiscaal Kantoor Van De Voorde: het digitaliseringsevenement

Wij hielden een infoavond voor ondernemingen die op weg zijn de boekhouding van hun bedrijf te digitaliseren. Kantoor Van De Voorde biedt verschillende mogelijkheden aan o.a. : Exact-online om de boekhouding te beheersen, Clearfacts als digitaal portaal en Silverfin als rapporteringstool.

Op deze manier willen wij de papierlast bij bedrijven verlagen en zich laten focussen op de essentie van het bedrijf: ondernemen!

Ben jij ook geïnteresseerd om jouw boekhouding te laten digitaliseren? Neem dan gerust contact op

via info@fiscaalkantoorvandevoorde.be of 09 376 14 21.

TOP