Jaarrekeningen

Wij zijn gespecialiseerd in jaarrekeningen. Afhankelijk van uw bedrijfs- of organisatie-omvang worden er wettelijk eisen gesteld aan uw jaarrekening.

De jaarrekening is een financieel eindverslag van uw onderneming dat wij elk jaar voor u opstellen. Iedere onderneming moet elk jaar een jaarrekening bij de balanscentrale van de Nationale Bank van België. Het is een overzicht van de financiële situatie van het afgelopen boekjaar.

  • het opstellen van de wettelijk verplichte verslagen
  • Neerleggen van statuten (Griffie van de rechtbank van koophandel – Belgisch Staatsblad)
  • Neerleggen van jaarrekeningen (Nationale Bank)

Openingsuren

Ma     8u30 - 17u   
Di       8u30 - 12u / namiddag op afspraak
Woe   8u30 - 17u
Do      8u30 - 12u / namiddag op afspraak
Vrij     8u30 - 17u
Za      gesloten
Zo      gesloten

TOP