Omzetting vennootschapsvormen

Toen u startte als zelfstandige, hebt u de ondernemingsvorm gekozen die op dat ogenblik het best aansloot bij uw doelstellingen. Vandaag kan een andere ondernemingsvorm toch geschikter blijken.

De groei van een eigen zaak kan ertoe leiden dat u naar een andere juridische ondernemingsvorm dient over te schakelen die meer aangepast is aan de activiteiten, structuur en omstandigheden van uw onderneming.  Het aannemen van een vennootschapsvorm zorgt immers voor meer geloofwaardigheid bij banken, klanten en leveranciers.

In de keuze van de vennootschapsvorm kiest u soms best voor een vennootschap met volkomen rechtspersoonlijkheid.  Dit laat toe dat de vennootschap een eigen afgescheiden vermogen heeft los van de aandeelhouders.  De keuze om over te gaan naar een vennootschap zal in grote mate samenhangen met het aansprakelijkheidsaspect.  In een vennootschap is de aansprakelijkheid van de aandeelhouders beperkt tot het kapitaal dat ze hebben ingebracht in de vennootschap.  Dit laat u toe het privé-vermogen af te scheiden van het ondernemingsvermogen.

TOP