Vereffening

Indien u de activiteiten van uw vennootschap wenst stopt te zetten, dient deze ontbonden en vereffend te worden. Wanneer u aan een aantal voorwaarden voldoet, kan de ontbinding en vereffening in één akte gebeuren. Vaak vallen de ontbinding en de vereffening echter niet samen.

Onder de “ontbinding” verstaat men de beslissing van de vennoten om de vennootschap te liquideren en een vereffenaar aan te stellen die deze taak op zich neemt. Van zodra ze ontbonden is, bestaat de vennootschap enkel nog om ze te vereffenen.

Onder de “vereffening” verstaan we de ten gelde maken van alle bezittingen en het aanzuiveren, betalen van (indien mogelijk) alle schulden van uw vennootschap door de vereffenaar. Wanneer men nadien nog geld overblijft, moet dit – zoals in de statuten bepaald is – onder de vennoten verdeeld worden en kan uw vennootschap haar activiteiten bij het ondernemingsloket stopzetten.

TOP